• มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

17 hours ago

 

Applied
 • Marketing comunication manager / PR manager
 • European, Luxury motor vehicle
 • Dynamic / Smart person

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

17 hours ago

 

Applied
 • Marketing planning, Media planning.
 • Initiate strong direction communication plan.
 • Able to travel along the country.

22 hours ago

 

Applied
 • pricing analysis, Track market
 • Strong analytical, pricing system
 • Good in English, Knowledge of SQL, R

24-Jul-17

 

Applied
 • 1-2 years experienced in online marketing
 • Support clients in developing online marketing
 • Digital life and online heavy use is preferable

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Communication.
 • 2-5 years experienced in SEO Specialist.
 • Knowledge at HTML, CSS, Java script.

24-Jul-17

 

Applied
 • Call Center
 • Supervisor
 • Customer Service

23-Jul-17

 

Applied
 • Exhibiting strong project management
 • Conduct current state assessments
 • Identify a realistic and executable strategy focus

22-Jul-17

 

Applied
 • Good interpersonal skills and a logical thinker.
 • Internet savvy with a creative mind.
 • Good English skills (writing and speaking).

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • BA in management, marketing or related field
 • 5-10 years of working experience in production
 • Good business acumen, strategic and analytical

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 – 5 years of experience in advertising agency
 • 3 years of experience in brand management
 • Excellent understanding of the full marketing

21-Jul-17

 

Applied
 • Good experience on MS Office
 • 7-10 years of experience in Multi Company
 • Develop and direct policies and strategic planning

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Business Management
 • 10 years related hands-on experience in Consumer
 • Strong business development skill and Marketing

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop insightful brand activations
 • 5-8 years experience in brand marketing
 • Develop understanding of categories

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Design and drive execution of strategy
 • Lead the vertical market cross functional team
 • Drive incremental revenue & operating profit grow

20-Jul-17

 

Applied
 • Manage, create, and publish content
 • Administer all company social media accounts
 • Develop and implement social media strategy

20-Jul-17

 

Applied
 • Online and Offline Media Communication Experience
 • in charge of both online & offline marketing
 • Excellent English skill is a must

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in PPC search advertising & performance
 • Able to build large data structures
 • Extremely comfortable with data

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Background in Business, marketing
 • Understanding of Big Data, Data Analysis
 • Strategic Thinking with data paasionate

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์ ภาพรวมธุรกิจ Bacassurance
 • ประมาณการงบประมาณของแคมเปญที่เกิดขึ้น
 • รายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลงานประกันทั้งหมด

19-Jul-17

 

Applied
 • Content/creative development
 • Versatile content editor
 • Content writing, social media, agency, comms

19-Jul-17

 

Applied
 • Work with clients to develop online media plan
 • Monitor ads to make sure they are running corectly
 • Provide analysis on media performance & execution

13-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female
 • Bachelor’s degree in Marketing, Computer Science
 • 5 years of experience in digital marketing field

12-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.