• เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมและบริหารลูกทีม

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years experience in formulation
 • Ability to formulate effective communication
 • Good command of English is an advantage

17 hours ago

 

Applied
 • Manage and execute online plans and strategies
 • Experience in Ecommerce from luxurious property
 • Fluent in Thai and English spoken and written

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน digital marketing อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์บริหาร facebook page หรือ social media
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สนใจงานบริการลูกค้า บริหารจัดการแคมเปญโฆษณาออนไลน์
 • เคยใช้งาน Google AdWords/Facebook Ads จะดีมาก

17 hours ago

THB13k - 20k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Minimum Bachelor's Degree
 • At least 3 years experience
 • MS office skill (Word/PPT)

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in human resources development
 • 3-5 years in training management,course management
 • Skills in planning and project management

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Corporate Strategy, Strategic Plan.
 • Business End-to-End comprehensive.
 • Thai Nationality Only.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in strategic planning, marketing.
 • Possess strong conceptual and data management.
 • Committed to long term development.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 3 yr exp. in digital strategic planning
 • Min 3 yrs exp. in media planning /clients service
 • Experienced in digital campaign tools (GA,FB etc.)

17 hours ago

 

Applied
 • Good Command of English
 • Thrives under pressure.
 • Past experience in a digital marketing

23-Jan-17

 

Applied
 • Develop and execute strategic plan for developing
 • 15 years of Experience
 • sales management as well as team management

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop strategic business plans to grow business
 • Pitch programming & manage all aspects of business
 • Co-create, implement an ongoing development

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Build and drive Google ads strategy
 • Analyze channel performance
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experiences managing ads campaigns in Google Ad
 • Good understanding in mobile app install
 • Solid knowledge of website/mobile analytics tools

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Graduate of Computer Science, Mathematics
 • Experience in Google or other ad network is a plus
 • Fresh graduates welcome

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead thinking on digital platforms and channels
 • Digital Marketing
 • Digital brand campaign

23-Jan-17

 

Applied
 • Male/ Female, Age between 30 - 35 yrs old
 • 5 years+ exp in Online Marketing/ Social Media
 • Excellent command of English

22-Jan-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • At least 3 years of experience in digital media
 • Familiar with FB Ad operations, Google AdWords

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ female, not over 40 years old
 • Bachelor’s or Master’s degree
 • At least 5 years working experience

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Postgraduate in related field
 • At least 5-10 years of experience in Marketing
 • Strategic thinking and sharp judgment a must

20-Jan-17

 

Applied
 • Strong in Project and digital asset management
 • 3+ experience in the area of digital asset creatio
 • working with web-based asset management systems

19-Jan-17

 

Applied
 • One of the world's leading gaming companies.
 • 3 years’ work experience in project managing.
 • Build a rich and rewarding career.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and suggest all department
 • Ability to communicate clearly and professionally
 • Male/Female Age 30-38 years old

19-Jan-17

 

Applied
 • Female,Thai nationality, Age 25-35
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 1-3 years working experience

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 – 5 + years experience in interactive
 • Excellent communication and time management
 • Strong project management skills

18-Jan-17

 

Applied
 • 3 – 5 + years experience in interactive agency
 • Excellent communication and time management
 • Strong project management skills

18-Jan-17

 

Applied
 • Good English communication skills
 • Degree in Business Administration, Logistics
 • 5 years’ experience in sales from the logistics

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะหรือประสบการ์ในการเขียน content
 • Social Media Promotion การตลาดออนไลน์
 • Social Media Ad,google, facebook, twitter,Line

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • media planner
 • Google AdWords
 • media buyer

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการบริหาร
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้ฟัง

18-Jan-17

 

Applied
 • 2-4 ปีในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริหารงาน
 • สนับสนุนและผลักดัน strategic corporate projects
 • ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและเหมาะสมกับผู้ฟังแต่ละกล

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree any relate field
 • At least 3 years working experience as a Marketing
 • Self motivation and work under pressure

16-Jan-17

 

Applied
 • Digital Agency
 • Digital Marketing
 • Client Service

09-Jan-17

 

Applied
 • Digital Agency
 • Digital Marketing
 • Client Service

09-Jan-17

 

Applied
 • Digital Agency
 • Digital Marketing
 • Client Service

09-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.