• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านรังสีเทคนิค
  • มีใบประกอบวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค

01-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

 

Applied
  • งานทางด้านสัตวบาล ดูแลโคนม
  • เพศ : ชาย
  • ปวส. - ปริญญาตรี

25-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.