• ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาแบบบูรณาการ
 • เป็นแพทย์ที่มีความสนใจด้านการแพทย์รักษาแบบบูรณาการ
 • มีประสบการณ์การตรวจรักษาอย่างน้อย 3 ปี

9 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Nursing
 • Analyze the trend determine operating strategy
 • Implement operating plan with Clinical Knowledge

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Nursing
 • At least 1-5 years experience
 • Excellent communication

23-Feb-17

 

Applied
 • Master/Bachelor’s degree
 • 3 -4 years of proven sales track record
 • Strong understanding of building strategic

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy or Medical Science
 • Extensive product/brand management -Pharmacy
 • Provides effective people management/leadership

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Medical Science, Nursing
 • Experience in medical or healthcare businesses
 • Able to mobile or relocate to work in up-country

23-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Work for multinational scientific instrument
 • At least 3 years’ experience in technical sales
 • Excels in fast –paced, competitive environment

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Nursing or Scien
 • Responsible for achieving sales targets
 • Established key customers and expand market

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.