• เพศหญิงหรือชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกดี สะอาด เรียบร้อย ชอบออกกำลังกาย
  • มีประสบการณ์ในการออกกำลังกาย หรือเป็นเทรนเนอร์ยิม

25-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.