• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารสาขาธุรกิจความงาม

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.