• รักความสะอาด รักงานบริการ
  • เพศหญิงอายุไม่เกิน 40 ปี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี พูดไพเราะ อ่อนน้อมถ่อมตน

23-Jun-17

 

Applied
  • English Skills Speaking Writing Reading
  • Sports Swimming
  • Teamwork

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.