R&D Supervisor

I Plus Q Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

  • วท.บ. เคมี, เครื่องสำอาง หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ทัศนคติดี, มีทักษะภาษาอังกฤษ

26-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.