• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ บริหารฯ
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.