• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

13-Jan-17

 

Applied
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

13-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ

13-Jan-17

 

Applied
 • Manage program activities in support of adolescent
 • Oppotunity to regional and international travel
 • Good working environment and good benefit

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • A degree or equivalent in Business or Operations
 • 5 years of professional experience
 • strong managerial and organisational competence

11-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree required
 • 2+ years of professional experience preferred
 • Thai fluency is mandatory (written and spoken)

11-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.