• จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
 • จัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
 • จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
 • จัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Social Science
 • five years’ experience in Project Management
 • Human Resources Development

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Cover key aspects of social, political, economic
 • Major gaps in children’s rights and equality
 • provide a reliable overview of children's rights

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Monitors budgets of partner NGOs
 • Provides technical support in accounting
 • Reviews partner NGO financial reports

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.