• เพศชาย อายุ 25-45 ปี
  • มีประสบการณ์และทักษะในการบริการผู้บริหารระดับสูง.
  • มีรถส่วนตัวที่สามารถเดินทางมาที่พักผู้บริหารได้

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.