• ไม่จำกัดเพศ อายุ20ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์ได้,มีใบขับขี่

25-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.