• เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • แก้ไขเครื่องจักร แก้ไขแม่พิมพ์โลหะ

19-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ติดดั้งเครื่องจักร ซ่อมบำรุง

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.