• ชาย อายุ 22 - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมใบขับขี่รถยนต์
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เจียระไนเพชรตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ซื่อสัตย์สุจริต
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 18-35 ปี

19-Apr-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 22 - 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมใบขับขี่รถยนต์
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

14-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.