• สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้
  • หากมีประสบการณ์งานซ่อมอิเลคทรอนิคส์ จะพิจารณาพิเศษ
  • เซอวิสและซ่อมบำรุงแท็บเบล็ตในรถแท็กซี่

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Willing to work dayshift; 5 days a week
  • Excellent verbal and written skills in English
  • Should have strong analytical and problem solving

12-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.