• เพศชาย-หญิง
  • อายุ 25 - 45 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

22-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส, ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้ากำลัง
  • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงอาคาร

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ21-50 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ,ปวช,ปวส
  • มีประสบการณ์ด้านงานช่าง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.