• ปริญาตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า
  • เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
  • พูด อ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.