• ศึกษา และวิจัยการเลี้ยงปลากระเบน
  • ปริญญาตรี สาขาการประมง / การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.