• ส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
  • ผู้ชาย มีใบขับขี่รถยนต์
  • มีประสบการณ์ขับรถส่งสินค้า

23-Mar-17

 

Applied
  • เพศ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป (สัญชาติไทย)
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรับผิดชอบและมีวินัยสูง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

21-Mar-17

 

Applied
  • Vocational diploma / Age not over 40 years old
  • Truck driving license
  • Truck driving license

14-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.