• มีบุคลิกภาพดี มารยาทที่ดี และมีใจรักงานบริการ
  • สามารถซ่อมแซมจักรยานที่มีปัญหาเบื้องต้น
  • มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

15-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.