• เพศชาย / หญิง
  • งานสีวาดภาพ
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-17

 

Applied
  • เพศ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป (สัญชาติไทย)
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรับผิดชอบและมีวินัยสูง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

18-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง
  • สามารถสื่อสารภาษาญี่ป่นได้ดี และ แปลเอกสารที่เกี่ย
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานล่าม

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.