• เพศชาย / หญิง
  • งานสีวาดภาพ
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

09-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง
  • สามารถสื่อสารภาษาญี่ป่นได้ดี และ แปลเอกสารที่เกี่ย
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานล่าม

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.