• มีใจรักในงาน ขยันอดทน ใส่ใจเรียนรู้งาน
  • ไม่เกี่ยงงาน
  • เป็นผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์

24-Mar-17

 

Applied
  • จัดหน้าเขียง,ช่วยงานกุ๊กครัวรวม,สามารถทำอาหารง่ายฯ
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • ทำงานเป็นกะได้

24-Mar-17

 

Applied
  • ทำอาหารในครัวรวม
  • ประสบการณ์ทางด้านการทำอาหารครัวร้อนอย่างน้อย2 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.