• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์การฉีดพลาสติก
  • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.