• เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 -35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีใจรักการบริการ

19-Jul-17

 

Applied
  • Import, Export
  • Electronics
  • BOI

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.