• วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., หรือปริญญาตรี
  • สามารถอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
  • ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

13-Jan-17

 

Applied
  • Male , Age between 22-30 years
  • Diploma / Bachelor’s Degree any to fields
  • 0-3 years’ experience in shipping business

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.