• เพศชาย
  • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติก
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์การทำงานด้าน Shipping 2 ปี
  • เพศชาย /หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ทำเอกสารพิธีการขาเข้าและขาออก

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.