• ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ
  • ดูแลเอกสารด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดีมาก

57 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.