• ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานบริการนำเข้า
 • ชอบงานด้านข้อมูล-เอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ

17 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
 • สำรวจตรวจสอบ และค้นหาพิกัดศุลกากร
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินพิธีการศุลกา

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree Major Logistic
 • Experience’s Field Logistic 2 years up.
 • Coordinate with carrier, freight forwarder

24-Mar-17

 

Applied
 • materials handling (In-Out)
 • EMS Business
 • Software ERP/MRP

23-Mar-17

 

Applied
 • Inform volume to vessel company for space secure
 • Update shipment plan to customer
 • Excellent in English communication

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.