• ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานบริการนำเข้า
 • ชอบงานด้านข้อมูล-เอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ

27-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
 • สำรวจตรวจสอบ และค้นหาพิกัดศุลกากร
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินพิธีการศุลกา

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree Major Logistic
 • Experience’s Field Logistic 2 years up.
 • Coordinate with carrier, freight forwarder

23-Feb-17

 

Applied
 • Experience in a customs brokers environment
 • Paperless EDI System background is preferred
 • Requires good interpersonal and fair English skill

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.