• ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานบริการนำเข้า
 • ชอบงานด้านข้อมูล-เอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ

11 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่จำกัด
 • สำรวจตรวจสอบ และค้นหาพิกัดศุลกากร
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินพิธีการศุลกา

11 hours ago

 

Applied
 • Fluent in English Skills
 • Knowledge in Customs regulations
 • Knowledge in import-export

11 hours ago

 

Applied
 • Submission and collection of documentations
 • Customs Clearance knowledge is advantage
 • Good manners and service mind

11 hours ago

 

Applied
 • Contact customer for all export customs formality
 • Take care of all export customs related issues
 • Good English skill

25-Apr-17

 

Applied
 • materials handling (In-Out)
 • EMS Business
 • Software ERP/MRP

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.