• ประสบการณ์การทำงานด้าน Shipping 2 ปี
  • เพศชาย /หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ทำเอกสารพิธีการขาเข้าและขาออก

28-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.