• มีประสบการณ์ด้าน Shipping, Logistic, นำเข้า-ส่งออก
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

27-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.