• ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Physical Security, IT Service
 • Be able to travel around sites
 • Implement and ensure compliance of Physical

9 hours ago

 

Applied
 • At least 3years' experience in IT Security
 • Knowledge in security governance and audit
 • Experiece in IT delivery with technical knowledge

9 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years’ experience in Network Area
 • Ability to manage in LAN/WAN
 • Know how to use Networking System, DNS, DHCP

9 hours ago

 

Applied
 • Responsibility in security network products.
 • Implement/support security policy to our customer.
 • 1-5 years relevant working experience.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in Network Engineer
 • Switch, Router, Firewall, Network Security
 • Having skill in Design Solution in Network fields.

09-Dec-16

 

Applied
 • At least 5 years experiences in IT Security
 • Strong knowledge of System and Networking Security
 • Have a good knowledge of Incident response process

09-Dec-16

 

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Hands-on experience in ERP i.e. implementation
 • PMO skill, willing to adapt for team success

09-Dec-16

 

Applied
 • Running business analysis, formalization
 • Maintaining an understanding of web / mobile
 • Experience in whole life cycle of system

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Cyber Security Director in leading consulting firm
 • Able to BD/Sales the cyber products
 • Experience in Banking, Finance , IT consulting

09-Dec-16

Above THB160k /month

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Familiar with IT risk & assurance framework
 • PMO skills, willing to adapt for team success

08-Dec-16

 

Applied
 • 3-10 Years experience
 • Good Knowledge of switch, IP Routing, MPLS
 • Good knowledge in Operating System

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Network Engineer
 • MPLS
 • IPRAN

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลส่วนงาน Software Development
 • ดูแลส่วนงาน Infrastructure เช่น IP PHONE
 • ดูแลส่วนงาน IT Security (Implement & Monitor)

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experience
 • Provide POC and Demonstration Lab Test
 • Project management for Network, Security

08-Dec-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge TCP/IP networking
 • Knowledge on DNS, DHCP, E-mail system
 • Strong service mind and team work skills

08-Dec-16

 

Applied
 • Minimum of 5 years’ experience in IT an Engineer
 • Information Security Policies
 • Database Management

08-Dec-16

 

Applied
 • IT Project Experience with Automotive business
 • Experience in DMS or ERP package
 • Good English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • IT Security Engineer
 • Minimum 5 years of experience
 • Chaengwattana Head Office

07-Dec-16

 

Applied
 • Cloud Solution
 • Online Web service
 • Virtualisation

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • อดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี

06-Dec-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Experience working in an IT security, IT auditor
 • Professional Certification such as CISSP, CISA

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Experience as IT security policy, IT audit
 • Prior experience in PCI DSS, ISO27001

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Security Analyst
 • Security Engineer
 • Network Security

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบซื้อขายหลักทรัพย์
 • ให้คำปรึกษาระบบ IFIS
 • IT Securities

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนบริหารโครงการและงานต่างๆในโครงการ
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เปรียบเทียบกับแผน
 • IT Project

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

06-Dec-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in an IT security, IT auditor
 • Track and report KPIs of partners

06-Dec-16

 

Applied
 • Project Management;POS Application System
 • Application Portfolio;Project Management; POS
 • Project Managementl

06-Dec-16

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ERP, Project Manager, QAD, Configuration
 • ERP,Project Management, QAD, Delivery
 • ERP, Project Management, QAD, Delivery

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Strong IT security and IT technical knowledge
 • Experiences in IT security, IT technical
 • Data privacy/data loss protection

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in implement Network and Infrastructure
 • Experience in managing SLA and ITIL standard
 • Manage projects and train junior engineers

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 years' related experience in IT business
 • Bachelor’s Degree in IT or related fields
 • Experience in user IDs and privileged user ID

05-Dec-16

 

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Familiar with IT security & assurance framework
 • PMO skills, willing to adapt for team success

05-Dec-16

 

Applied
 • System Engineer
 • Experience in Server and storage implementation
 • Experience Virtualized implementation

04-Dec-16

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 3+ Yrs exp as a software engineer or DBA
 • Unix Shell Script /Power Shell /Python/ JavaScript
 • Role open to local and international applications

22-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.