• ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (สัญชาติไทย)
  • ปริญญาตรี ทางด้าน Computer Science, Computer Engin
  • มีความรู้ด้าน Programming VB.Net, ASP.Net

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.