• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • เขียนโปรแกรม,ระบบปฏิบัติการ,Network ระบบSecurity
  • มีความรู้ในการแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

08-Dec-16

THB16k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.