• Degree in Computer Science, IT
  • Experience in IT Security
  • Basic knowledge of Technology Risk

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 24 – 35 ปี
  • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในด้านการทำงานระบบ Linux
  • มีความเป็นผู้นำ เคยผ่านงานด้านบริหารมาอย่างน้อย 2
  • วางแผนบริหารงานแผนก IT Support

13-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.