• สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อย่างน้อย 2-3 ปี
  • ป.ตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.