• เพศ หญิง
  • อายุ(ปี) 30 - 35 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

20-Oct-16

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 26-35
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์

20-Oct-16

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 26-35
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.