• เพศ ชาย /หญิง อายุ 22-45 ปี
  • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1
  • สามารถใช้ PC ได้อย่างชำนาญ

25-May-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิ ปริญญา ตรี-โท/MBA
  • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ 2-3 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
  • Able to use Microsoft Office
  • 2 years’ experience in positions
  • Supporting the sales team

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.