• อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ดูแล ควบคุมการวางแผนการตลาด
  • รับรองลูกค้าที่มาดูงานจากต่างประเทศ

20-Apr-17

 

Applied
  • การศึกษา ปริญญาตรี
  • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
  • มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องตัว และมีปฏิภาณไหวพริบ

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • Secretary
  • personal assistant
  • Coordinator

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.