• การศึกษา ปริญญาตรี
  • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
  • มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องตัว และมีปฏิภาณไหวพริบ

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ดูแล ควบคุมการวางแผนการตลาด
  • รับรองลูกค้าที่มาดูงานจากต่างประเทศ

29-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.