• เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
  • ดูแลต้อนรับแขก (เตรียมห้องรับรอง/ห้องประชุม)
  • สามารถในการติดต่อประสานได้ดี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • มีความรู้เกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์
  • มีทักษะสื่อสารการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • งานด้านประสานงานการประชุม
  • บันทึกการประชุม
  • ประสานงานหน่วยงาน

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.