• เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
  • สามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทฯ 1 ปี

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกดี มีความอดทนสูง คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริว

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.