• เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี มีทักษะภาษาอังกฤษ
 • มีบุคลิกดี สามารถเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารได้
 • มีความทุ่มเท รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์

13 hours ago

 

Applied
 • ดูแลนัดหมายและตารางงานผู้บริหาร
 • จัดเตรียม และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • จัดทำเอกสารประชุม จดบันทึกการประชุม

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To manage all general administrative jobs
 • To contributes to team effort by accomplishing
 • Follow-up and coordinate with Board of Investment

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ล่าม, แปลงานภาษาไทย - ญี่ปุ่น - อังกฤษ - ไทย
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นดี
 • พิมพ์ดีดภาษาญี่ปุ่นได้

21 hours ago

 

Applied
 • Responsible for all secretarial tasks
 • Good command of English(TOEIC 600up)
 • Fast, active and ability to work independently

23-Feb-17

 

Applied
 • Perform a variety of secretarial, administrative
 • 1-3 years work experience
 • as an Executive Secretary

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความอดทน

23-Feb-17

 

Applied
 • Secretary
 • Excellent English
 • Taking Minute of Meeting

22-Feb-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field.
 • Good command in English
 • Living nearby company will advantage.

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Require english skill ( TOEIC > 550 )
 • budget control , monitoring and follow up
 • Support general administration job

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • University graduate in any fields.
 • Good command of written and spoken English.
 • Relevant airport operation experience.

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting / law
 • Female, Thai Nationality age 30 years up.
 • Good command of both spoken and written English

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ อย่างน้อย 5 ปี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของ ผอ.ฝ่ายการแพทย์
 • แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องหรือเข้าร่วม
 • จัดเก็บเอกสารในการประชุม

22-Feb-17

 

Applied
 • degree or higher in management, administration
 • 2 Years of working experience in the related
 • Detail, Oriented, well organized, courteous

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี-ดีมาก
 • มีความเป็นระเบียบ ละเอียดรอบคอบสูง

21-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female Thai Nationality, age 25- 38
 • 2-years up experience as an Administrative
 • Strong command of both written and spoken English

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขาวิชา)
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
 • ดูแลด้านเอกสารต่าง ๆ งานนัดหมายประชุม

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Female not over 30 years old
 • Diploma of High Vocational Education
 • 2 years experience in Receptionist/ Admin

20-Feb-17

 

Applied
 • Good command of English
 • สัญญาจ้าง 4 เดือน
 • ส่งประวัติที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

20-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Good command of English
 • Prepare document to to report SET
 • Be able to work in Bangpu Industrial Estate

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ป.ตรี ภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

20-Feb-17

 

Applied
 • Boutique firm with friendly and dynamic team
 • "Work-Life Balance" - Fitness Membership provided
 • Highly Organized with Strong Financial Acumen

16-Feb-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.