• ดูแลและฝึกอบรม ประสานงานในแผนกฝึกอบรม
 • มีทักษะด้านการนำเสนองาน
 • มีทักษะด้านการพูดต่อที่สาธารณะ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Professional manner and service oriented
 • At least 2 years experience in secretarial role
 • TOEIC score above 700

27-Oct-16

 

Applied
 • Professional manner and service oriented
 • At least 5 years experience in secretarial role
 • TOEIC score above 800

26-Oct-16

 

Applied
 • Agenda preparation and prepare minutes of meeting
 • Female 25-30 years
 • 1-3 years in related field

26-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรีหรือโท อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • HR Generalist
 • HRIS,C&B
 • Regional HR

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกดี มีความอดทนสูง คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริว

24-Oct-16

 

Applied
 • Good relation with people, friendliness, positive
 • Fluent English communication is a must.
 • At least 5 years experience in secretary

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.