• จบ ป.ตรี ขึ้นไป / เพศหญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี
  • เน้นการ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี
  • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อ

14-Jan-17

 

Applied
  • Secretary to Managing Director
  • Hard working English Speaker
  • Good communication skills

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.