• เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกดี มีความอดทนสูง คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริว

13-Jan-17

 

Applied
  • Office operations and Administrative management
  • Provide administrative support to all department
  • Main responsible for travel arrangement

11-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.