• ป.ตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล
  • โยธา ด้านงาน ก่อสร้างอาคาร,ถนน,
  • งานNDT ในปิโตรเคมี

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ป.ตรี-โท บริหาร, การตลาด,บัญชีการเงิน,เลขานุการ
  • งานเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารไม่ต่ำกว่า3 ปี-10ปี
  • ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.