• เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การขาย, การตลาด
 • มีประสบการณ์การบริหารทีมขาย 10 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบต่อการบริหารทีมงานราชเทวีคลินิก
 • วางแผนการขายในแต่ละช่วงเวลา
 • วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของสาขา

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 24 - 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ในการทำงานดูแลพนักงานขายประจำห้าง PC
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทักษะในการสื่อสารดี

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • รับผิดชอบทางด้านการสร้างยอดขาย
 • ดูแลและอบรมผู้จัดการร้านและพนักงานขาย
 • จัดหา สัมภาษณ์พนักงานขาย ( Recruitment)

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถออกปฏิบัติงานภายนอกได้ มีรถส่วนตัว

20-Oct-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 27- 40 ปี เพศไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษาปวส,อนุปริญญา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก 3 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field
 • Strong leadership experience in Stores
 • Experience in retail operations or related retail

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male ; Age 28-37 years
 • Able to travel in up-country area
 • Experience in Sales, Marketing

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business , Economics , Engineering
 • Having experience in Dealership parts
 • Good in writing and speaking English

18-Oct-16

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด

18-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบการให้บริการ
 • ควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตสินค้า
 • ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิตและการตรวจสอบ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • รักและชื่นชอบงานบริการ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.