• วางกลยุทธ์การขาย การตลาด การบริหารช่องทางการขาย
 • Work Experience: 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารช่องทางการขาย

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพ และ มนุษย์สัมพันธ์ดี

26-Oct-16

 

Applied
 • attractive salary,
 • Sales experience, distribution management
 • Sales Manager, male only

26-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • 5-year experience in retail business
 • Key Account Manager

25-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Audit
 • Wholesales banking
 • Risk Audit

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด หรือการบริหารช่องทาง
 • ทักษะการวิเคราะห์ และวางแผนการขาย การตลาด
 • ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.