• ดูแล และบริหารเว็บไซต์ของบริษัท
 • ควบคุมระบบและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของบริษัท
 • วิเคราะห์ การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ

54 mins ago

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Online Marketing และ Social Med
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้านภาษา C#, CSS, PHP
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ทำงานร่วมกับ Graphic Designer

15 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียน HTML, JavaScript, CSS ได้
 • ไม่จำกัดอายุและประสบการณ์

15 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Good communication skill and team working
 • Good command in English is preferred

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชอบการเขียนโปรแกรม
 • สนใจซอฟท์แวร์ด้านธุรกิจ
 • มีความรับผิดชอบสูง

21 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีด้าน Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้
 • ประสบการณ์ด้านการเขียน Website อย่างน้อย 2 ปี ขึ้น

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experience with PHP (OOP) programming
 • Experience with Laravel framework is a plus
 • Good English language skills complete your profile

29-Mar-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering หรือใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์ PHP, Code editor, JQuery, Ajax, Json
 • มีประสบการณ์ด้าน MySQL, CSS, Bootstrap, Mongo DB

29-Mar-17

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายของบริษัท
 • เว็บโปรแกรมเมอร์
 • สร้าง ออกแบบ พัฒนา แก้ไข ดูแล บริหาร

29-Mar-17

 

Applied
 • Must have Experience in Web Application
 • Have experience with open source technology
 • Have experience with cross platform webpage desige

29-Mar-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • .NET framework (C#), SQL server, XML, OOP
 • 1-2 years experienced in related technology.
 • Report problems quickly and professionally.

29-Mar-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • พัตนาเว็บไซต์ทั้ง frontend และ backend ตาม spec
 • ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และไอเดียลงใน website
 • ออกแบบ UI ระบบโดยคำนึงถึง UX (User eXperience)

29-Mar-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ SEO

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in any field related to computer
 • Good Skill in web/mobile application development
 • Flexible Working Hours @BTS Aree

29-Mar-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Designing software applications using HTML, PHP
 • Designing and implementing front-end business
 • Supporting and maintaining existing production

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน 25-40k ต่อรองได้ พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • อยากร่วมงานกับบริษัทฯไฟแรง เน้นทำงานเป็นทีม
 • หนึ่งใน startup ที่โตเร็วที่สุด ลูกค้ากว่า 500 ราย

28-Mar-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาโปรแกรม Window และ Web Application

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • 0 -1 year experience in web-application
 • New graduate also welcome, bring project

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • programmer
 • Web Application
 • software

28-Mar-17

 

Applied
 • Having experience in web application, admin web
 • Having knowledge in control & config web board
 • Having Knowledge English communication skill.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science or related.
 • At least 2 years' experience
 • C Sharp(MVC), PHP, JavaScript (jQuery),

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแล พัฒนาและจัดทำ website ของบริษัท update ข้อมูล

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนโปรแกรม C#.Net ได้
 • มีประสบกาษณ์ 1 ปี
 • เขียนโปรแกรมได้

28-Mar-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้
 • มีความรู้เรื่อง ระบบของ Website ได้ระดับดี
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น illustrator Photoshop

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานนี้ไม่น้อยกว่า1ปี
 • ใกล้สถานีBTSเอกมัย ทำงานจันทร์ถึงศุกร์10:00-19:00น
 • เงินเดือนพิจารณาตามฐานเงินเดือนเดิม(ตามความสามารถ)

28-Mar-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Design/Create PHP web application
 • UI/UX with graphic design
 • Take ownership of your job with superb training!

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • PHP, MySQL, JavaScript and CSS.
 • Object Oriented Development
 • Salary: 20,000 - 35,000 THB (Based on experience)

28-Mar-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male & Female, Thai Nationality Age between 24-28
 • degree in Computer Engineering / Computer Science
 • Fresh graduated - 3 years’ experience in Web

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Build, maintain and enhance company’s products
 • 1 years of experience in web application/Mobile
 • Proficient in JSP or PHP OOP or Ruby&Rails

27-Mar-17

 

Applied
 • จบป.ตรี วิทย์หรือวิศวะด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้าน C#.Net ASP.net ABAP
 • บริษัท ให้โอกาสกับคุนรุ่นใหม่หรือนักศึกษาจบใหม่

27-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การเขียน WEBเเละ mobile application
 • PHP, Application Android
 • มีความรู้ MySQL หรือ SQL Server

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนา Web application ด้วย PHP, ASP.Net
 • เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไข
 • ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application

27-Mar-17

 

Applied
 • Java, PHP, HTML/CSS and JavaScript/jQuery
 • Oracle, MySQL, Microsoft SQL etc.
 • Design Database System and develop Web Application

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

27-Mar-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีใจรักในการพัฒนา Software
 • ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถเขียนโปรแกรม ออกแบบดูแลหน้าเวปไซด์ ออกแบบ

27-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

27-Mar-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Computer Science ,Computer Engineer
 • 1 years' experience in programming and website
 • Fresh graduate are also welcome

27-Mar-17

 

Applied
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • ภาษาอังกฤษดี
 • หรือ อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดเพศ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
 • MS Visual Studio C#/VB .NET Framework
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, C#

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science,Computer Engineering
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree
 • Tool for website development

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเขียนเว็บตัวภาษา PHP ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองได้

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความชำนาญในการเขียนWeb-Based Programming
 • หากมีความรู้ ชำนาญ Linux จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 30-35
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • 3-5 years’ experience in Software Development

24-Mar-17

 

Applied
 • พัฒนาระบบด้วย PHP & MySQL
 • ดูแล Website ของบริษัท
 • ดูแลระบบภายในองค์กร

22-Mar-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีความอดทนในการทำงาน

21-Mar-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.