• มีใจรักในการพัฒนา Software
  • ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ
  • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

26-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

24-Jun-17

 

Applied
  • Web Programmer,Web Design 2 ตำแหน่ง
  • สามารถเขียนโปรแกรม ออกแบบดูแลหน้าเว็บไซต์
  • สนใจทำงานในเอเจนซี่โฆษณา

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.