• พัฒนา Web application ด้วย PHP, ASP.Net
 • เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไข
 • ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application

4 hours ago

 

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี .NET
 • มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การเขียนโปรแกรม
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Microsoft SQLServer

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science or related.
 • At least 2 years' experience
 • C Sharp(MVC), PHP, JavaScript (jQuery),

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • PHP, CSS, HTML, JavsScript
 • Web Developer
 • Mobile Developer

17-Feb-17

 

Applied
 • CSS, HTML, JavsScript
 • Web Developer
 • Mobile Developer

17-Feb-17

 

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for web development
 • Good English speaking and reading

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for web development
 • Good English speaking and reading

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • CSS, HTML, JavsScript
 • Web Developer
 • Mobile Developer

03-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.