• พัฒนา Web application ด้วย PHP, ASP.Net
 • เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไข
 • ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application

15 hours ago

 

Applied
 • Java, PHP, HTML/CSS and JavaScript/jQuery
 • Oracle, MySQL, Microsoft SQL etc.
 • Design Database System and develop Web Application

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักในการพัฒนา Software
 • ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

15 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 30-35
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • 3-5 years’ experience in Software Development

24-Mar-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ SEO

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้
 • มีความรู้เรื่อง ระบบของ Website ได้ระดับดี
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น illustrator Photoshop

21-Mar-17

 

Applied
 • Exciting growing business, UK clients, Start-ups
 • PHP, JS, HTML
 • 20000-35000 THB

20-Mar-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.