• มีใจรักในการพัฒนา Software
  • ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ
  • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

26-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

24-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.