• มีใจรักในการพัฒนา Software
 • ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

10 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

10 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree
 • Tool for website development

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้
 • มีความรู้เรื่อง ระบบของ Website ได้ระดับดี
 • ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น illustrator Photoshop

21-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

21-Apr-17

 

Applied
 • พัฒนา Web application ด้วย PHP, ASP.Net
 • เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไข
 • ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application

20-Apr-17

 

Applied
 • 1-2 years experience with PHP (OOP) programming
 • Experience with Laravel framework is a plus
 • Good English language skills complete your profile

19-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • .NET framework (C#), SQL server, XML, OOP
 • 1-2 years experienced in related technology.
 • Report problems quickly and professionally.

18-Apr-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Having experience in web application, admin web
 • Having knowledge in control & config web board
 • Having Knowledge English communication skill.

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

11-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.