• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

24-Jun-17

 

Applied
  • มีใจรักในการพัฒนา Software
  • ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ
  • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.