• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

20 hours ago

 

Applied
  • มีใจรักในการพัฒนา Software
  • ชอบพัฒนาตนเองและหาความรู้ใหม่ๆ
  • มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

19-Jun-17

 

Applied
  • Proficient knowledge of a PHP, Python and MySQL
  • Understanding of MVC design patterns
  • Understanding of jQuery/Javascript, HTML5, and CSS

15-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.